Søppelbil

Ved siste søppelbil var oppmøte av beboere ekstremt dårlig, dette gjør at styret nå vil vurdere å avvikle ordningen med ekstra søppelbil. Ved neste søppelbil MÅ ALLE KASTE SIN EGEN SØPPEL.