Alle leiligheter, oppganger, fellesrom og P-hus får nytt alarmsystem

Sammen med naboborettslagene Røverkollen og Emanuelfjell har Svarttjern sagt ja til å være med på et pilotprosjekt som skal gi en tryggere hverdag for dere alle.

I prosjektet, «Get Safe», vil det bli montert nye smarte røykvarslere og innbruddsalarmer i alle leilighetene, - i tillegg vil det også i alle oppganger, fellesrom og våre tre p-hus bli montert nytt alarmsystem.

Planen er at installasjonen av det nye omfattende alarmsystemet så smått skal starte opp i neste uke i fellesrom som oppganger. I perioden 8. til 19. mai vil installasjonen foregå hos hver enkelt andelseier. Alle vil bli varslet i god tid før installasjonen skal skje. Det er selskapet Bravida som skal utføre installasjonene.