Alle strømmålerne skal byttes ut

Etter krav fra myndighetene skal alle strømmålerne i boretts-laget byttes ut med nye målere (AMS-målere) på nyåret. Dette er målere som myndighetene kaller smarte strømmålere.

Installeringen av de nye strømmålerne innebærer ingen ekstra kostnader.

Det vil i januar neste år komme et eget rundskriv om blant annet hva denne endringen av strømmålere vil innebære for den enkelte, og hvordan dere skal forholde dere i forbindelse med utskiftingen av strømmålerne.

Men allerede nå kan vi røpe hva den viktigste endringen vil bli:

Når alle andelseierne har fått installert nye strømmålere, vil alle automatisk (som i dag) bli knyttet opp til LOS som kraft-leverandør.

Når Hafslund som netteier er sikre på at de nye målerne fungerer som de skal, blir det også slutt på den kollektive OBOS-avtalen! Da kan hver enkelt andelseier selv inngå avtale med en annen kraftleverandør enn LOS om de ønsker det.