ÅRETS GENERALFORSAMLING

Datoen for årets generalforsamling er nå endelig fastsatt. Det blir mandag 4. juni kl. 18.30 i samlingssalen på Bjøråsen skole. Innkallingen vil som vanlig bli lagt i alle postkassene.