ÅRETS GENERALFORSAMLING:

Forslag til årets generalforsamling må være styret i hende senest mandag 12. februar. Forslag mottatt etter denne datoen vil ikke bli behandlet.