ÅRETS GENERALFORSAMLING:

Dato for årets generalforsamling er foreløpig ikke bestemt. Men styret planlegger at generalforsamlingen skal avholdes i første halvdel av mai. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon.