Å LEGGE UT MAT til fugler

er heller ikke tillatt ifølge Husordensreglene. Brødskalker og lignende tiltrekker seg skadedyr.

I denne forbindelse kan det opplyses om at borettslaget nå har mottatt en rapport som konkluderer med at det de siste månedene har vært en stor økning i forekomsten av rotter og mus i borettslaget.

Styret får fra tid til annen henvendelser fra beboere som har sett skadedyr (mus) på verandaene.

Dette er det dessverre lite borettslaget kan gjøre noe med ettersom verandaene på godt og vondt er definert som uteområde.

Det enkleste grepet man kan gjøre er å gå til innkjøp av musefeller eller lignende.