BRÅK OG HÆRVERK I BODETASJEN I P-HUSENE

Bodetasjene både i det midterste og øverste p-huset blir dessverre ofte brukt som møteplass for ungdom.

Styret har fått mange henvendelser om bråk og hærverk fra bekymrede beboere som har møtt på kranglete og truende ungdom.

I noen tilfeller har det vært nødvendig å tilkalle politiet.

De gangene politiet har kommet, blir ungdommene holdt igjen til foreldrene kommer og henter dem.

Skulle du se eller høre at ungdom har inntatt bodetasjene, nøl ikke med å ringe

politiet på telefon 22 66 90 50.