DUEGARDINER:

For å sikre duegardinene bedre mot vær og vind er det viktig at gardinene strammes når de henger nede.

Strammingen foretas enkelt med snoren før man fester den til holdet.

Mange lar duegardinen henge slapt ned, noe som medfører at den henger og slenger i blåst og ruskevær.

I de tilfellene der ødelagte duegardiner skyldes eget (mis)bruk, må kostnadene til reparasjon dekkes av beboer selv.