Et alvorlig ps om avtrekksvifter!

til de som har montert ventilator rett inn i leilighetens luftekanal:

Styret har den siste tiden mottatt flere klager fra beboere som plages av at vond matlukt siver inn i leiligheten. Årsaken til dette viser seg dessverre svært ofte å være at en eller flere andelseiere i oppgangen har montert ventilator rett inn i luftekanalen.

Dette er ikke tillatt!!!

Ventilatorer som er montert på denne måten ødelegger oppgangens avtrekks-system, noe som igjen gjør at de andre beboerne får vond matlukt inn til seg.

Det er også grunn til å tro at noen bruker lufteverandaen som et mini-kjøkken og/eller som en slags «utblåsingsrampe» i forbindelse med matlaging. Mange beboere klager nemlig over at tøy som henger ute til tørk, lukter ille når det tas inn.

Ps! I de tilfellene der det er mistanke om at det er montert en ventilator rett inn i luftekanalen, gjennomfører styret en uanmeldt kontroll. Blir ikke slike ventilatorer demontert, er det å oppfatte som brudd på Husordensreglene med de konsekvenser det kan få for den eller de det gjelder.