HÆRVERK

på heiser koster borettslaget dyrt.

I fjor kostet ramponering og uvettig bruk den nette sum av 289.000,- kroner. Av borettslagets 32 heiser, ble det utøvd hærverk i 23 av dem en eller flere ganger. I beløpet er det ikke tatt med kostnader til vask etter urinering, oppkast og fjerning av henslengt søppel.

Ps! Hærverk på borettslagets eiendom kan føre til oppsigelse!