Hvorfor må noen alltid bore og hamre på tider av døgnet der dette ikke er tillatt?

Det kommer nesten daglig inn klager til styret på svært støyende arbeider.

Klagene går på bruk av slagdrill, hamring og saging på tider av døgnet dette ikke er tillatt iflg. Husordensreglene.

Kan det virkelig være så vanskelig å vise hensyn til sine naboer på tider av døgnet da naboene ønsker seg både ro, hvile og stille stunder?