Makan til griseri!

Styret har den siste tiden mottatt klager på to voksne mannlige beboere som på høylys dag har urinert på veggene ved henholdsvis OSV. 144 og OSV. 176.

Mens barn og voksne var på vei til og fra Lilleslottet barnehage sto den ene personen og urinerte på både gavlveggen og forhagegjerdet ved OSV. 144.

Ved OSV. 176 ble den andre personen observert mens han urinerte på veggen under et av soveromsvinduene.

Ifølge politivedtektene kan urinering på offentlig sted medføre både bøter og fengselsstraff på inntil to år. I Oslo ligger en slik bot i størrelsesorden 6.000,- kroner.

Styret ser svært alvorlig på dette meningsløse griseriet av voksne personer, og vurderer nå om borettslaget skal anmelde forholdene til politiet.