RISTING AV TEPPER OG KLÆR

er ifølge Husordensreglene ikke tillatt å gjøre ut av vinduene eller verandaene.

Styret har mottatt en del klager på dette den siste tiden.

Det sier seg selv at det er lite hyggelig når det blant annet faller matrester ned på lufteverandaene til de som bor under, matrester som kleber seg til tøy som henger til tørk.