Avløp

Avløpene er ikke glad for å bli matet med fett og matavfall. Bruk de grønne posene.