AVTREKKSVIFTER ENDA EN GANG

Ettersom det ser ut som om noen fortsatt er i tvil:

Det er IKKE tillatt å koble avtrekksvifter direkte inn i blokkenes avtrekkssystem. Årsaken til dette er at en slik tilkobling fører til at avtrekkssystemet i blokkene ikke vil fungere slik det skal, noe som blant annet fører til at matlukt trekker inn i naboenes leiligheter.