Dårlig lukt

Det kommer en forferdelig lukt fra flere av søppelbrønnene og vi har bestilt nye sekker der hvor det trengs.

Det firma som utfører jobben må samarbeide med renovasjonsetaten for å få gjort dette og det har vært noen utfordringer med dem i det siste. Vi håper at dette snart er i orden, styret vil informere når dette er gjort. Vi vil også be om at det tas hensyn når det kastes glass og metall. Det er noen som kaster dette nattestid med sånn kraft at de vekker naboer. Det er fint om lokket lukkes stille igjen og ikke slippes.