DENNE VÅREN SKAL DE MINSTE

gå i bresjen for å ruske opp litt på uteområdet før 17. mai.

Onsdag 10. mai fra kl. 18.00 blir det derfor barne-RUSKEN. Parallelt vil også alle hundeeierne bli invitert til sin vårlige dugnad denne dagen. Det kommer oppslag i alle oppgangene når det nærmer seg.