DET ER IKKE ALLTID alt går problemfritt på skinner.

Firmaet som stod for monteringen av innglassingen under fasaderehabiliteringen, ble for noen år siden nedlagt og driften ble overtatt av et annet selskap. Nå er også dette selskapet historie.

Vi er nå sammen med naboborettslagene i dialog med andre firmaer for å få en avtale om service av innglassing på plass så raskt som mulig. Det er meldt inn saker til styret om problemer med innglassingene, og vi håper at ventetiden dette medfører ikke skaper for mye ubeleiligheter for dere. Vaktmestersentralen prøver etter beste evbe å rette på det de kan, men enkelte oppgaver krever mer ekspertise.