Dørene slår seg

Kulda gjør at dørene kan slå seg og nekte å åpne seg. En liten nødløsning er å holde igjen døren mens den åpner seg. Meld fra til styret eller vaktmester om vanskelige dører.