Ekstra søppelbil

Styret har på vegne av borettslaget inngått en avtale med Prosjekt Ung I Oslo for å hjelpe til med å få avfallet på søppelbilen.

Styret vil understreke at det er beboernes ansvar at søpla kommer om bord på bilen!

Prosjekt Ung I Oslo er et lavterskeltilbud til ungdom på Romsås. Tiltaket jobber med å skape bevissthet rundt viktige holdninger og verdier, med mål om å forebygge frafall i skolen, kriminalitet og radikalisering. Tiltaket jobber også for å fremme integrering. Prosjektet blir ledet av Lærere/sosiallærer som er vokst opp på Romsås og som jobber på Bjøråsen skole.