Elbil lading

Styret har inngått avtale med Ohmia Charging om etablering og drift av ladeanlegg i garasjene og alle vil motta et skjema i postkassen om hvordan man skal gå frem for å få montert ladeboks på sin plass.

Det er den enkelte andelseier som inngår en avtale med disse om ladeboks og levering av strøm.

Styret vil understreke at etter at ladesystemet er på plass, så vil det ikke være mulig å bruke stikkontaktene til å lade ladbare biler