For de som er berørt av rehabiliteringen av P-41

Styret må be om at de som har firmabiler og varebiler, å parkere nede på ringveien.

Det er mange beboere som har vansker med å forflytte seg, og det vil være til stor hjelp for disse at de får parkert så nærme som mulig.