Forslag til kandidater for verv i Svarttjern BRL

Valgkomiteen er nå i gang med å sette opp kandidater til valgene som skal skje under den kommende generalforsamlingen i 2021.

Alle andelseiere kan sende sine forslag til kandidater for ett eller flere av disse vervene.

Hvis du vil sende forslag, kan dette sendes til styret@svarttjern.net innen 1. mars 2021. Forslag kan også legges i styrets postkasse i OSV 120
Styret skal formidle dette til valgkomiteen.

_________________________________________________________

Følgende skal velges i 2021:

STYRET

  • 2 styremedlemmer for 2 år
    Anne Bente R. Andersen har hatt det ene styrevervet i perioden 2019-2021. Det andre styrevervet har ikke person på gjenvalg.
  • 1-2 varamedlemmer for 1 år
    Anniken Rønning Stenmark har vært vara i perioden 2020-2021.

ANDRE VERV OG UTVALG

  • 2 delegerte med vara til generalforsamlingen i OBOS for 1 år
  • 2-4 medlemmer til valgkomite for 1 år
  • Forslag til underutvalg (borettslaget har ikke valgt underutvalg i denne perioden)

__________________

Styret oppfordrer alle til å følge med på https://vibbo.no/svarttjern
Her vil det komme løpende informasjon om forslag til kandidater til verv og forslag til saker som generalforsamlingen skal behandle.