Forsøpler du oppgangen?

Styret får meldinger om at enkelte lar søppelposen stå ute i gangen og lukte før de blir kastet ute.

Dette er selvfølgelig ikke tillat og styret ber alle om å ta hensyn til sine naboer. Styret ber også de som velger å lufte leiligheten gjennom døren ut i gangen om å ikke gjøre dette. Husk også på å holde oppgangen ryddig slik at det er en trygg rømningsvei.