Garantisaken

Skjemaer er nå oversendt garantifondet og det skal pekes ut en takstmann som må gå en befaring for å luke ut det som ikke omfattes av garantien.

Når dette blir aktuelt,  så er det helt nødvendig at de det gjelder er tilstede eller sørger for tilgang til leilighetene. Konsekvensen kan være at mangelen ikke vil bli utbedret.