Garasjehusene

Det arbeides for fullt for å gjøre det øverste parkeringshuset helt ferdig til jul, men det er store utfordringer med dette huset.

Åtte parkeringsplasser ble uten gulv og en full oppbygging av disse er i gang. Det tar flere uker før disse plassene er ferdig herdet. Det er ikke mulig å åpne resten av P huset før dette er klart. En oppdatert fremdriftsplan er klar om 1-2 uker.

I forbindelse med etableringen av ladesystem for elbiler, skal det trekkes nye strømkabler fra trafoene til alle p-hus, noe som medfører graving av grøfter. Så fort styret får beskjed om når og hvor grøftene kommer vil dere bli varslet. Følg med på Vibbo og nettsidene!

P-husene skal vaskes utvendig for å bli kvitt betongstøv og annen møkk. Det vil ikke være nødvendig å flytte bilene. Oppstart er den 5/11.