Garasjehusene

Den siste etasjen i P 43 står igjen og det vil ta flere uker før den er ferdig.

I de andre parkeringshusene er det fortsatt noe arbeid som står igjen og det vil bli utført når vær og andre forhold ligger til rette for dette.