Generalforsamlingen

Årets generalforsamling vil bli avholdt den 27.mai. Formell innkalling med klokkeslett og sted vil komme senere.