Generalforsamlingen

Deltagelsen ved årets generalforsamling var meget god med 172 stemmeberettigede.

Styret består nå av:

Styreleder: Bjørn Heidemann og

Styremedlemmer:

Annicken Stenmark, Elene Håkonsen Løkken, Kristine Johanne Hjelle og Morten Larsen

Varamedlemmer:

Anne Bente Røssel Andersen og Christoffer Smeby

Valgkomiteen består nå av:

Roy Moen, Carina Høgberg, og Mahir Polat.

Marianne Asak ble valgt, men har av personlige årsaker måtte trekke seg fra vervet.