Gjesteparkeringsplassene

Det vil fra denne uken komme opp nye parkeringsskilt i borettslaget.

Plassen mellom P43 og den gamle barnehagen vil få eget skilt slik at det samme regelverket gjelder overalt. Det betyr at de beboerne som bruker denne plassen må forholde seg til husordensreglene §3

For gjester som er på besøk i mer enn tre døgn, må bilen flyttes i minst 24 timer før en ny periode kan startes. Hvis det ikke søkes styret om tillatelse for et lengre tidsrom.