Graving for strøm til Parkeringshusene

For anleggsadresse: Odvar Solbergs Vei 118, 156 & 218

Hva skal gjøres:

Nettservice skal i samarbeid med K Baugerød Anlegg AS (KBA) legge ned nye stikkledninger for strøm.. I den forbindelse vil det foregå gravetekniske arbeider i Odvar Solbergs vei. Kart med traser viser omfang og tidsperiode det skal arbeides på.

Hvordan vil våre arbeider påvirke deg:

Vi forsøker etter beste evne alltid velge det utstyret som minimerer støynivået, og som gjør at alle parter berøres minst mulig av vårt arbeid. Likevel er det slik at stort sett alle grøfter graves opp på tradisjonelt vis.

Vi forholder oss til gjeldende lover og regler. For de berørte parter som opplever vårt arbeid meget krevende, vil vi forsøke tilrettelegge så godt det lar seg gjøre. Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat! 

 

Kontaktinformasjon: 

Anleggsleder (KBA):                                                    Prosjektleder Netservice                              Martin Nilsen                                                               Jan Arvid Nilsen                                            T: +47 923 45 842                                                       Mobil: 992 13 029                                        M: June@kbanlegg.no                                               M: jan.nilsen@nettservice.no

 

Kart over anleggsområder finner du her