Hundehold

Styret ber hundeeiere om å påse at hunder ikke urinerer ved inngangspartier og lekeplasser.