Husleien

Husleien er ikke noe styret har noe med og kan ikke gi noen føringer ovenfor OBOS om noe har problemer med å betale husleien. Ta kontakt med OBOS og egen bank for å få råd og hjelp.