Husleieøkning

Grunnet økning i de kommunale avgiftene og den generelle prisstigningen, så ser styret seg nødt til å øke husleien med 3% fra 1.3.19