Husleieøkning

Styret ser seg dessverre nødt til å øke husleien fra 1.1.20 med 3%. Dette skyldes i stor grad garasjerehabiliteringen og økte kommunale avgifter.