Hva skjer fremover:

Firmaet Haga Berg er i gang med å skifte ut knust glassbyggerstein og tette lekkasjer i inngangspartiene og uteboder.

Oppmerking av parkeringsplassene ved P43 (øverste hus).

De som har satt fra seg avskiltede biler og tilhengere på plassen mellom p-huset og barnehagen, må fjerne disse i løpet av uken.

 

Etter ønske fra beboere vil det bli satt ut en benk under taket på tjernhuset, ved bommen ved Joker og det kommer ny benk med bord i hundeluftegården.