HVIS DU LURER PÅ

hva som skjer på parkeringsplassen ved det midterste p-huset,

så er det vann- og avløpsetaten som legger til rette for et nytt hovedvanninntak til Romsås, som er forventet å gi bedre vannkvalitet til alle beboerne. Et lite område av p-plassen vil bli gravd opp, og arbeidene vil vare i anslagsvis 2 til 3 måneder.