I OPPGANGENE OG KJELLERNE

står det 100 mb switcher som fordeles til hver husstand (Ethernet-uttak i hver leilighet).

Alle disse switchene i kjellerne blir nå byttet til 1GB Ethernet-switcher. Dette betyr at om du har 1GB Ethernet vil du få nytte av dette dersom du benytter et av de ekstreme topp-hastighetene Get tilbyr. Det er mulig at også flyten i trafikken blir noe bedre etter denne utskiftningen. Det blir intet arbeide i leilighetene. Vi har fått opplyst fra Get at arbeidene med dette påbegynnes straks, og antas å være ferdig før jul i år.