I OPPGANGENE OG KJELLERNE

står det 100 mb switcher som fordeles til hver husstand (Ethernet-uttak i hver leilighet).

Alle disse switchene i kjellerne blir nå byttet til 1GB Ethernet-switcher. Dette betyr at om du har 1GB Ethernet vil du få nytte av dette dersom du benytter et av de ekstreme topp-hastighetene Get tilbyr. Det er mulig at også flyten i trafikken blir noe bedre etter denne utskiftningen.