Info vedrørende snøbrøyting og strøing av gangveinettet på Romsås!

Oslo kommune eier gangveinettet som binder alle borettslagene sammen.

De setter arbeidet med brøyting, strøing og feiing ut på anbud, og Romsås Vaktmestersentral har som regel hatt arbeidet for disse entreprenørene i alle år. Nå har Oslo Kommune igjen satt bort dette arbeidet, denne gang til Total Uteservice. Så fra 15.10/2017 skal alle klager vedrøremde brøyting etc av hovedgangveien rettes til følgende:

Oslo Kommune, Bymiljøetaten. tlf 23-48-20-30 eller epost:                                                             postmottak@bym.oslo.kommune.no

Romsås Vaktmestersentral vil fortsatt ha brøytingen inne på tunene foran blokkene, innkjøringsveiene, parkeringsplassene, ved garasjehusene samt Romsås Senter.