Inngangsdørene

Noen av dørene har en forsinkelse før de åpner. Det er viktig at man ikke dytter på dørene! Hvis man har det veldig travelt, så åpne døren med «nøkkelen» på døren.