Julepapir

Julepapir skal ikke kastes sammen med papirsøppelet, men kastes sammen med restavfallet.