Julepapir

Julepapir skal ikke kastes i papirkonteineren, men kastes sammen med restavfallet.