Kontakt S-Bygg selv hvis du har reklamasjoner

Borettslaget er blitt enig med S-Bygg om at andelseierne nå kan kontakte S-Bygg direkte om det er reklamasjoner beboerne har i forbindelse med rehabiliteringen.

Dere kan også kontakte S-Bygg om nye problemer skulle oppstå.

Bakgrunnen for denne direkte kontakten er at S-Bygg over lang tid har prøvd å komme i kontakt med andelseiere som har levert reklamasjoner, men der ingen svarer på telefonen uansett hvor mange ganger S-Bygg prøver å ta kontakt.

Med denne nye ordningen unngår andelseierne også å ta kontakt med styret når det gjelder klager. I de tilfellene der andelseiere føler at de møter veggen i sin kontakt med S-Bygg, stiller styret selvfølgelig opp.

 

Dette er oppskriften for direkte kontakt med S-Bygg:

 

1) Gå inn på s-bygg.no

2) Når du får opp forsiden blar du nedover til du kommer til punktet Garanti og Service (omtrent halvveis nede til høyre på siden)

3) Hent opp Garanti og Service

4) Når du leser Garanti og Service dukker ordet Reklamasjonsskjema opp i blå skrift

5) Hent opp Reklamasjonsskjemaet

6) Øverst til høyre på skjemaet står det Prosjekt. Bruk piltasten i feltet og hent opp Svarttjern

7) Fyll ut skjemaet og send inn.

S-Bygg kontakter deg!