Lading av biler

Lading av biler skal foregå via ladeboks. De som velger å ikke forholde seg til dette vil få strømuttaket fjernet. Stikkontakten skal kun brukes til motorvarmer