Lading av Elbil

Det er stadig flere som opplever at sikringene går i P-husene i forbindelse med det å lade Elbil og ved bruk av motorvarmer.

Dette er en vanskelig sak å løse på en god måte da forslag om egne ladepunkter for Elbiler ble nedstemt på forrige generalforsamling.

Styret ber de som opplever problemer om å kontakte styret slik at elektriker kan se om det er mulig å gjøre utbedringer.