NØDROP FRA BRANNVESENET

Oslo Brann- og redningsetat (OBRE) har de siste dagene rykket ut til flere branntilløp på Romsås. Brannene har oppstått i forbindelse med grilling og bål i skogsområdene. OBRE minner om at det nå er totalforbud mot å gjøre opp ild på grunn av ekstrem stor brannfare!