Nytt forsikringsselskap!

Styret har forhandlet frem en avtale med Fremtind (et samarbeid mellom Sparebanken 1 og DNB)

Dette betyr at skader som oppstår i leiligheten for eksempel vannskader og skadedyr skal meldes til:

 skadepost@fremtind.no / 915 02 300

Skader som oppstår på blokkene, må meldes til styret.

Vilkårene er de samme som tidligere, men borettslaget sparer nå 450 000,- pr. år

Avtalen gjelder fra 1/10 2019