Ødelagte vinduer mm.

Styret beklager at det tar tid med vinduer som enten ikke lar seg lukke eller åpne.

Vi venter nå på en avklaring på om vi kan løse de sakene som er akutte og trenger rask løsning mot å få refundert kostnadene senere. Dette er visst en vanskelig nøtt for forsikringsselskapet. Vi maser videre og håper på en rask løsning!