Oljesølet

Har nå blitt befart og det er en utvalgt graver som skal grave opp svineriet og gjøre det fint igjen.