OM ALT GÅR SLIK STYRET ØNSKER

vil årets general-forsamling bli avholdt mandag 14. mai kl. 18.30.