OPPSIGELSE AV VAKTTELEFON

De seks borettslagene på Romsås har i noen år hatt en felles vakttelefonavtale med Nokas.

Avtalen ble i sin tid inngått for at beboere som trengte rask hjelp om det skulle oppstå problemer knyttet til boligen, kunne få det. Det har vist seg at svært få har benyttet seg av denne muligheten, så denne avtalen er nå blitt sagt opp med virkning fra 31.mars.