Oppussing av bad

Dette er et gjennomgangs tema som styret fortsatt ikke har noen planer om å sette i gang.