Oppussing av bad

Styret får jevnlig spørsmål om det er planer om å pusse opp badene, og det er fortsatt ingen konkrete planer. Men det er noe som på sikt må gjøres.

Styret anbefaler ingen å sette i gang med kostbare oppussinger av badene. Det vil ta ca. To år fra et vedtak om rehabilitering til oppstart